Wat is de community?

Wat is de community

Centraal bij Fair2 staat de community, een online platform voor mensen die samen een betere wereld willen creëren. Via dit platform kun je contact leggen met mensen die je gaat ontmoeten tijdens een reis naar één van de Fair2 landen. Met hen kun je ook na terugkomst contact blijven houden. Bovendien kun je via de community mensen met een zelfde passie ontmoeten. Samen kom je wellicht tot nieuwe ideeën en oplossingen.

Hiervoor kiezen we om vele redenen. De belangrijkste is dat je via de online community veel beter met elkaar in contact kunt komen en blijven, zowel wereldwijd als dicht bij huis. Zo kunnen klanten, partners, reizigers, vrijwilligers, bedrijven, medewerkers en alle anderen vanuit verschillende rollen participeren in het concept Fair2.

Het mooie van een community is dat het in veel ontwikkelingslanden mensen in hechte gemeenschappen leven, hun ‘community’. Wij doen dat hier tegenwoordig veel meer online, maar het principe is hetzelfde. Je deelt gemeenschappelijke waarden met elkaar. Deze overeenkomst maakt een community voor Fair2 heel waardevol, omdat in veel armere landen de veranderingen via de ‘community’ gaan. In het totaalconcept van Fair2 hopen we juist ook via de community veranderingen tot stand te brengen.
Een derde reden is dat we vanuit Fair2 geloven in de kracht van mensen van onderaf. Als we kijken naar de ontwikkelingen wereldwijd op dit moment, dan zien we dat ‘de bevolking’ steeds meer macht krijgt vanuit online groepen en bewegingen. Kijk naar de rol van social media in de ‘Arabische Lente’ of naar de kracht van online netwerken in kennis delen, geheimen boven tafel krijgen en persoonlijke punten op de agenda plaatsen. Met een community en het gedachtegoed achter communities en social networks wil Fair2 ontwikkeling wereldwijd tot stand brengen.

Ten slotte vindt Fair2 het belangrijk een bijdrage te leveren aan innovatie en op een andere manier naar organisaties, bedrijven, werken en leven te kijken. Daarom draait Fair2 de mainstream organisatiestructuur om en starten we vanuit een community, die de organisatie vormt voor Fair2. Zo kunnen alle participanten gelijk meegaan in een structuur waarin zij eenvoudig, online kunnen co-creëren.