Help The Green House in Ghana

De Green House Ghana heeft onze steun nodig!

Bijna iedereen die met Fair2 naar Ghana is geweest, heeft een bezoek gebracht aan The Green House in Karimenga. En is vervolgens geïnspireerd geraakt door Ibrahim en de anderen. Afgelopen najaar is er noodweer geweest. Daarom zijn we samen met anderen een spontaan initiatief gestart om geld bij elkaar te krijgen voor renovatie werkzaamheden ten gevolge van het noodweer. Join us! Een kleine bijdrage helpt al.

WAT IS DE SITUATIE?
Sinds de oprichting van het ecotoerisme project The Greenhouse in Karimenga in 2008 is het prioriteit om het jaarlijks goed te onderhouden. Dit kan met steun van het inkomen dat verkregen wordt via de gasten en eigen investering door oprichter Ibrahim. Helaas is The Greenhouse dit jaar ernstig beschadigd door hevige en langdurige regenval. Dit is de situatie:
• De slaapzaal met 8 slaapplaatsen is ingestort
• De trap naar de relaxruimte/slaapplaats buiten is ingestort
• De ruimte in de compound stroomde over door de hoeveelheid water die vanuit de grond omhoogkwam.

The Greenhouse is niet de enige locatie in Karimenga die problemen ondervond. Vijf huizen van dorpsbewoners zijn ingestort. Gelukkig zijn nergens gewonden gevallen. Door de zware regenval waren ook de overstromingen van de rivieroevers heftiger dan normaal. Hierdoor zijn vele boeren hun oogst kwijtgeraakt. En omdat er ook nog eens onverwachte en late regenval was afgelopen oktober, verloren ze ook de gewassen die net nieuw geplant waren. De mensen in Karimenga hebben het zwaar.

WAT IS ER NODIG?
Ibrahim (de coördinator) wil voorbereid zijn op het volgende regenseizoen en de duurzaamheid van ‘The Greenhouse’ waarborgen. Hij heeft in kaart gebracht wat de maatregelen kunnen zijn om de totale constructie van The Greenhouse te verstevigen. De veiligheid van gasten is de voornaamste focus in het plan. Om het te kunnen verwezenlijken in de komende vier maanden, is € 1.600 nodig.

WAT GAAN ZE DOEN?
We vragen nu je hulp bij de eerste fase: het wederopbouwen van de slaapzaal en de trap naar de relaxruimte/slaapzaal. Dit is urgent, want hoe langer we wachten hoe lastiger het zal worden om aan water te komen dat nodig is om cement te kunnen vervaardigen.

HOE KAN IK STEUNEN?
Maak je bijdrage over naar de ANBI organisatie, Stichting Stepping Stones for Africa: www.steppingstonesforafrica.org. Dit is de stichting van de partner van Fair2.
100% van het gedoneerde bedrag komt ten goede aan Karimenga.
Stichting Stepping Stones for Africa: www.steppingstonesforafrica.org

IBAN: NL85 RABO 0121 7094 69
Stichting Stepping Stones for Africa, Den Haag, Nederland

Op de foto’s zie je wat er over is van de slaapzaal en de trap naar terras.