Disclaimer

Disclaimer

Alle rechten berusten bij Stichting Fair2, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Meent u ondanks onze zorgvuldigheid rechten te kunnen ontlenen aan op de website(s) van Fair2 gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Fair2 is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Fair2 geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

Fair2 kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van Fair2 openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.